Slide Background
Slide Background
Slide Background

GAME IT Projesi Nedir?

GAME IT, turizm ve konaklama sektöründeki Mesleki Eğitim  ve Öğretim öğrencilerini destekleyen  yenilikçi bir girişimdir.

GAME IT; “Turizm ve Konaklama Sektöründe Dezavantajlı Öğrencileri Uluslararası Mesleki Eğitim Hareketliliğine Hazırlamak için Oyunlaştırılmış Etkileşimli Eğitim” anlamına gelmektedir. Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve Slovenya olmak üzere dört Avrupa ülkesini temsil eden altı ortağın ortak girişimidir Bu ortak kuruluşlar çeşitli profillere, uzmanlığa ve deneyime sahiptirler. Ayrıca, bu kurumlar  ilgi alanları doğrultusunda  uluslararası hareketliliklerde bir araya gelerek  daha kapsayıcı hale gelmektedirler.

GAME IT KA2 – Yenilikçilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği kapsamında Avrupa Birliği ERASMUS+ programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.


Amaçla

Projenin genel amacı,  Turizm ve Konaklama sektöründe dezavantajlı Mesleki Eğitim öğrencilerinin yurtdışındaki hareketlilik ve eğitim yerleştirmelerine katılımını teşvik etmek ve özellikle hareketlilik öncesinde etkin eğitim ve hazırlıklarını kolaylaştırarak deneyimden yararlanma kapasitelerini artırmaktır.

Eğitim

Bu proje, hareketlilik hazırlık eğitim deneyimine oyun öğelerini dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Oyunlaştırma, oyun öğelerinin ve mekaniğin dijital öğrenmeye entegrasyonunu ifade eder. Oyunlaştırılmış öğrenme, herhangi bir öğrenciyle, özellikle de dezavantajlı öğrencilerde fark yaratabilecek çeşitli avantajlara sahiptir.

Ortaklar

Proje, bir Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcısının, hareketlilikte faaliyet gösteren aktif bir kuruluşun, eğitimden sorumlu 2 kamu otoritesinin, teknik bir üniversitenin ve dezavantajlı ve engelli kişilerle çalışma konusunda uzmanlaşmış bir enstitünün ortak girişimidir.

Bu altı ortak ; Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve Slovenya olmak üzere dört Avrupa ülkesini temsil etmektedir.

Uzun Vadeli Etkiler

  • gelişmiş uluslararası yetkinlikler ve dezavantajlı öğrencilerin istihdam edilebilirliği
  • MEÖ’nün uluslararasılaşmasının arttırılması
  • MEÖ eğitimcilerinin öğrenme sürecinde oyunlaştırmayı kullanma isteklerinin istekliliğinin artması

Haberler ve Etkinlikler

Haber Bültenimize Üye olun