Eğitim

Oyunlaştırma, oyun öğelerinin ve mekaniğin dijital öğrenmeye entegrasyonunu ifade eder. Öğrenme, eğitim müfredatını ve eğitim hedeflerini yansıtan oyun benzeri bir senaryo izler. Dezavantajlı öğrenciler için oyunlaştırma, motivasyon, katılım ve davranış değişikliği açısından özellikle olumlu bir etkiye sahiptir.

Dostça rekabeti teşvik eder  ve motivasyonu artırır

Öğrencinin özgürce başarısız olmasına ve hata yapmasına izin verir, bu da kaygıyı azaltır.

Öğrenme deneyimini geliştirir (öğrenirken eğlenir.)

Turizm ve konaklamada dezavantajlı Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicilerini öğrenme hareketliliğinin zorluklarına hazırlamaya yardımcı olacak etkili bir e-öğrenme eğitim programı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu, programı “oyunlaştırılmış bir öğrenme yolu” olarak geliştirerek gerçekleştirilecektir – program şunları içerecektir:

  • -geleneksel olmayan biçimdeki e-öğrenme içeriği – multimedya kaynakları, kısa erişilebilir metinler, vb.
  • oyunlaştırılmış interaktif eğitim ve değerlendirme

Eğitim 5 Avrupa dilinde sunulacaktır. Çeşitli öğrenenler ve amaçlar için uygun olacaktır. Hemen hemen her MEÖ sağlayıcısı tarafından herhangi bir çaba harcamadan (doğrudan) kullanılabilir.

Program, TUC (coursevo.com) tarafından sağlanan bulut tabanlı Coursevo platformunda barındırılacaktır. Hem bireysel bir öğrenci için bir eğitim programı olarak hem de bir grup eğitim kursu olarak (bir öğretmen tarafından yönetilen) erişilebilir olacaktır.