Обучение

Геймификацията, представлява прилагането на игрови елементи и механики в електронното обучение. Обучението следва подобен на игра сценарий, отразяващ учебната програма и целите на обучението. За учащите в неравностойно положение геймификацията има особено положително въздействие по отношение на мотивацията, ангажираността и промяната в поведението.

Насърчава приятелското състезание и повишава мотивацията

Позволява на обучаемия свободно да се проваля и да прави грешки, което намалява тревожността

Подобрява изживяването по време на обучението
(учене при забавление)

Нашият стремеж е да създадем ефективна програма за електронно обучение, която да подпомогне подготовката на включените в ПОО в областта на туризма и гостоприемството лица в неравностойно обучение за предизвикателствата на мобилностите за обучение и стаж. Това ще бъде постигнато чрез разработването на програма като „игровизирана обучителна пътека“, която ще включва:

  • съдържание за електронно обучение в неконвенционална форма – мултимейдини източници, кратки достъпни текстове и др.
  • геймифицирано интерактивно обучение и оценяване.

Обучението ще е достъпно на 5 европейски езика. То ще бъде подходящо за различни обучаеми и за разнообразни цели. На практика може да се използва без никакви усилия (директно) от почти всеки доставчик на ПОО.

Програмата ще бъде позиционирана на облачната платформа Coursevo, която се поддържа от TUC (coursevo.com). Тя ще бъде достъпна като програма за обучение за индивидуален обучаем, но така и като курс за обучение на група (воден от инструктор).