Usposabljanje

»Gamification« se nanaša na integracijo elementov iger in mehanike pri e-učenju. Učenje sledi scenariju podobnem igri, ki odraža učni načrt usposabljanja in cilje usposabljanja. Za prikrajšane učence ima gamification še posebej pozitiven vpliv v smislu motivacije, angažiranosti in vedenjskih sprememb.

Spodbuja prijazno konkurenco in povečuje motivacijo

Dopušča, da učenec dela napake, kar zmanjšuje anksioznost

Izboljša učno izkušnjo (zabava med učenjem)

Prizadevamo si ustvariti učinkovit program usposabljanja za e-učenje, ki bo pomagal pripraviti prikrajšane učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu in gostinstvu za izzive učnih mobilnosti. To bo doseženo z razvojem programa kot “gamified učna pot” – kjer bo na voljo:

  • e-učne vsebine v nekonvencionalni obliki – multimedijski viri, kratka dostopna besedila itd.
  • -gamificirano interaktivno usposabljanje in ocenjevanje

Usposabljanje bo na voljo v petih evropskih jezikih. Primerno bo za različne učence in namene. Uporablja ga lahko praktično vsak ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja brez kakršnega koli napora (neposredno).

Program bo zagotavljala platforma Coursevo, ki temelji na oblaku, ki jo vzdržuje TUC (coursevo.com). Dostopna bo tako kot program usposabljanja za posameznega učenca in kot skupinski tečaj usposabljanja (ki ga vodi učitelj).