Erasmus+ in mobilnosti

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki podpirajo državljane pri njihovem osebnem in strokovnem razvoju. Visoko kakovostno, vključujoče izobraževanje in usposabljanje ter neformalno in priložnostno učenje mlade in udeležence vseh starosti opremi s kvalifikacijami, kompetencami in znanji, ki so potrebna za njihovo sodelovanje v demokratični družbi, medkulturnem razumevanju in uspešnem prehodu na trg dela.

Program Erasmus + si prizadeva prispevati k bolj vključujočim in kohezivnejšim, bolj zelenim in digitalno usmerjenim skupnostim.

Za obdobje 2021–2027 ima Erasmus+ naslednjo strukturo:

Program Erasmus + ponuja možnosti mobilnosti in sodelovanja na področju: visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja (vključno z vzgojo in varstvom v zgodnjem otroštvu), izobraževanja odraslih, mladine in športa.

Mobilnosti krepijo zaposljivost, izboljšajo dostopnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja, spodbujajo rast družbe znanja ter krepijo evropsko identiteto in državljanstvo. Mobilnosti zagotavljajo dragocene življenjske spretnosti in mednarodne izkušnje, ki spodbujajo osebni, strokovni in akademski razvoj posameznika. Prikrajšane skupine še vedno relativno manj sodelujejo v mednarodnih mobilnostih, čeprav jih lahko največ pridobijo. Mobilnost mkingbolj vključujoča zahteva dodatna prizadevanja za pripravo prikrajšanih udeležencevmobilnosti. To je zato, ker se takšni učeči običajno soočajo z več (pogosto medsebojno krepitvenimi) izzivi in omejitvami, ki jim preprečujejo, da bi v celoti imeli koristi od izkušenj. Za doseganje te naloge je treba razviti ustrezne vire usposabljanja za pripravo prikrajšanih učencev za izvajanje in koristi mobilnosti.