GameIT Projekt

Menimo, da lahko učinkovita priprava prikrajšanih učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje v mobilnosti poveča njihovo motivacijo in samozavest za dejansko vključevanje v mobilnosti.


Tematski fokus

Posebne projektne dejavnosti zadevajo poklicno usposabljanje na področju turizma in gostinstvo.

»Gamification« se nanaša na integracijo elementov iger in mehanike pri e-učenju. Takšno učenje ima številne prednosti, med njimi naslednje:  

 • aktivno učenje
 • povečuje motivacijo in angažiranost
 • omogoča, da učenec eksperimentira in, če tudi ne uspe, je brez negativnih posledic
 • omogoča mikro učenje v primeru manjše pozornosti
 • omogoča učno podporo, ki se odraža v  posameznikovih potrebah
 • je privlačna za novo “digitalno« generacijo

Glavne aktivnosti in produkti

VET (poklicno izobraževanje in usposabljanje) in CVET (nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) učni načrti za pripravo na mobilnost za prikrajšane učence

»Gamified« program usposabljanja za pripravo mobilnosti z uporabo iger pri e-učenju

Orodja za učitelje pri izvedbi mobilnosti

Kdo bo imel korist? (ciljne skupine)

Cilj projekta je usmerjen na:

 • učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki izkažejo blage do zmerne učne težave, ki vodijo v nižje učne dosežke
 • učence poklicnega izobraževanja, ki spadajo v družbeno-ekonomske prikrajšane skupine, vključno z manjšinami in migranti
 • učence poklicnega izobraževanja z oddaljenih in podeželskih območij
 • organizacije, ki si prizadevajo organizirati mobilnost za zgoraj navedene skupine učencev
 • izobraževalci, ki delajo z zgoraj navedenimi skupinami učencev