Partnerji

DABS je združenje civilne družbe, ki so ga leta 2004 ustanovile raziskovalne, izobraževalne in poslovne organizacije. Smo ustanovitelji Varna University of Management (VUM) in delamo v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami za spodbujanje inovacij in raziskav v agro-živilstvu  in turizmu ter spodbujamo njihovo praktično uporabo. Naše poslanstvo je premostiti izobraževanje in trajnostni regionalni razvoj v korist lokalnih skupnosti in podjetij.

V zadnjih sedmih (7) letih smo skupaj z drugimi ključnimi institucijami iz regije, vključno z regionalnim uradom za delo, soorganizator regionalnega turističnega sejma delovnih mest. DABS vodi želja po ne le spodbujanju dostojne zaposlitve, ampak tudi po vnašanju kulture okoljske in družbene odgovornosti v regionalne skupnosti.


Evropski center za kakovost (ECQ) je bil ustanovljen leta 2001 v Sofiji v Bolgariji. Podpira mala in srednje velika podjetja pri razvoju inovacij in sodeluje v številnih mednarodnih pobudah za lažje sodelovanje in izmenjavo znanja med izobraževanjem in svetom dela.

ECQ ima raznoliko strokovno znanje, močan ustvarjalni potencial in veliko sodelovalno mrežo, ki obsega tako področje izobraževanja in raziskav kot tudi poslovni sektor iz Bolgarije, EU, Azije, Afrike in Latinske Amerike. ECQ je trenutno vključen v 45 projektov programa Erasmus+.


Tehnična univerza na Kreti je bila ustanovljena leta 1977. Laboratorij za distribuirane multimedijske informacijske sisteme in aplikacije (MUSIC) je bil ustanovljen leta 1990, in spada v Šolo za elektronsko in računalniško inženirstvo (ECE). Laboratorij je središče raziskav, razvoja in poučevanja na področjih distribuiranih informacijskih sistemov, aplikacijskega inženiringa, računalniške grafike in simulacijskega inženiringa.

Laboratorij tako izvaja raziskave na področjih visokokakovostnih multimedijskih arhitektur, informacijskih sistemov, ki ponujajo napredne funkcionalnosti, podatkovnih baznih sistemov, sistemov za pridobivanje informacij, digitalnih knjižnic, storitveno usmerjenih arhitektur in grafičnih sistemov.


Direktorat za sekundarno izobraževanje v Kanji je javna organizacija za izobraževanje, ki se nahaja v Kanji, na Kreti, Grčija. Odgovorna je za upravo in nadzor nad vsemi srednjimi šolami prefekture Kanja. To je skupno 55 srednješolskih šol in približno 1100 učiteljev s polnim delovnim časom ter 10000 dijakov srednješolskega izobraževanja in 2000 študentov poklicnega izobraževanja.

DSEC sestavljajo izobraževalni, upravni, gospodarski in informativni oddelki, ki so odgovorni za naslednja področja: Zagotavljanje upravne podpore svojim šolam in spremljanje izvajanja izobraževalnih politik. Podpiranje in usklajevanje šolskih projektov in dodatnih učnih dejavnosti. Podpora šolam za prijavo in izvajanje projektov programa Erasmus+ ter sodelovanja z e-twinningom. DSEC sodeluje tudi pri partnerstvih Erasmus+ za inovacije in izmenjavo dobrih praks na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.


Poslanstvo in vizija inštituta temeljita na razvoju človeških potencialov in zagotavljanju storitev na področju humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine.

Osrednje dejavnosti zavoda temeljijo na izobraževalnih in svetovalnih storitvah ter razvoju socialnih inovacij, V ta namen zavod sodeluje s strokovnimi delavci tako v Sloveniji kot v tujini. Sodeluje tudi v številnih projektih, ki se nanašajo na vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih v EU in državah jugozahodnega Balkana ter je član številnih združenj in svetovalnih strokovnih skupin na nacionalni ravni in v tujini.

Inštitut INTEGRA je zelo aktiven na področju razvoja skupnosti. Tako je ustanovil in implementiral številne projekte učeče se skupnosti, zaposlovalske projekte in programe kot so zaposlitveni centri za zaposlovanje najbolj ranljivih invalidov v zaščitni zaposlitvi. Je pobudnik in nosilec konferenc o invalidnosti ter prvih izvedb medgeneracijskih festivalov v skupnosti.


Pokrajinski direktorat za nacionalno izobraževanje Muğla je eden od pokrajinskih nacionalnih direktoratov za izobraževanje, ki je ustanovljen za načrtovanje, programiranje, upravljanje, nadzor, razvoj in vrednotenje nalog ministrstva za nacionalno šolstvo na ravni pokrajine. Direktorat je vrhunska ustanova, odgovorna za upravo uradnih in zasebnih izobraževalnih ustanov in vseh učiteljev, ki služijo v teh zavodih. Vse šole province Muğla so povezane z direktoratom.

Glavna naloga organizacije je zagotoviti nemoteno izvajanje izobraževalnih procesov in sprejeti potrebne korake za reševanje trenutnih ali prihodnjih izzivov. Je lokalna oblast, ki zagotavlja storitve na različnih področjih.

V okviru direktorata so 13 pokrajinskih direktoratov za nacionalno izobraževanje, javne izobraževalne centre, centri za poklicno usposabljanje, umetniške šole, centeri za smernice in raziskave, Posebni izobraževalni center, Znanstveno umetniški center in šole.