Slide Background
Slide Background
Slide Background

Kaj je GAME IT projekt?

GAME IT je progresivna pobuda v podporo učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turističnem in gostinskem sektorju.

GAME IT pomeni “Uporaba iger kot interaktivno usposabljanje za pripravo prikrajšanih učencev za mednarodno mobilnost poklicnega izobraževanja v turističnem in gostinskem sektorju”. Gre za skupno pobudo šestih partnerjev,   ki predstavljajo štiri evropske države: Bolgarijo, Grčijo, Turčijo in Slovenijo. Te partnerske organizacije imajo raznolikost profilov, specializacije in strokovnega znanja, vendar so združene s svojimi interesi v mednarodne mobilnosti in z namenom večje povezanosti in  vključevanja.

Projekt GAME IT je sofinancran iz programa Evropske unije ERASMUS+ v okviru KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.


Cilji

Splošni cilj projekta je spodbujati udeležbo prikrajšanih študentov turističnega in gostinskega izobraževanja in usposabljanja pri vključevanju v mobilnosti in usposabljanja v tujini ter okrepiti njihove zmogljivosti pridobivanja izkušenj, zlasti s spodbujanjem učinkovitega usposabljanja in priprave pred nastopom mobilnosti.

Usposabljanje

Ta projekt želi vnesti elemente igre v izkušnje usposabljanja za pripravo mobilnosti.

»Gamification« se nanaša na integracijo elementov iger in mehanike pri e-učenju. Gamified učenje ima številne prednosti, se spreminja z vsakim učencem, kar je še posebej pomembno pri prikrajšanih učencih.

Partnerji

Projekt je skupna pobuda izvajalca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, organizacije, dejavne na področju mobilnosti, dveh javnih institucij odgovornih za izobraževanje, tehnične univerze in inštituta, specializiranega za prikrajšanimi in invalidi.

Teh šest partnerjev predstavlja štiri evropske države: Bolgarijo, Grčijo, Turčijo in Slovenijo.

Dolgoročni učinki

  • izboljšane mednarodnih kompetenc in zaposljivosti prikrajšanih učencev
  • povečana internacionalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  • večja pripravljenost edukatorjev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za uporabo gamificationa v učnem procesu

Novice in dogodki

GAME IT drugo glasilo

GAME IT drugo glasilo

Drugo glasilo našega projekta GAME IT je že na spletu

Naročite se na novice