Slide Background
Slide Background
Slide Background

Τι είναι το έργο GAMEIT;

Το GAMEIT είναι μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Το έργο GAME IT έχει πλήρη τίτλο «Παιγνιδοποιημένη διαδραστική και συμπεριληπτική εκπαίδευση προετοιμασίας για διεθνή κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας». Είναι μια πρωτοβουλία έξι οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία και Σλοβενία. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν διαφορετική εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη και συμπράττουν με σκοπό να κάνουν τις διεθνείς κινητικότητες πιο συμπεριληπτικές.

Το GAME IT συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 – Συνεργασία για την Kαινοτομία και την Aνταλλαγή Καλών Πρακτικών.


Στόχοι

Γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει τη συμμετοχή των μαθητών και σπουδαστών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας και κατάρτισης στο εξωτερικό και να ενισχύσει την ικανότητά τους να επωφελούνται από την εμπειρία, διευκολύνοντας την αποτελεσματική κατάρτιση και την προετοιμασία τους πριν από την κινητικότητα.

Εκπαίδευση

Αυτό το έργο επιδιώκει να εισαγάγει στοιχεία παιχνιδιού στην εκπαιδευτική εμπειρία προετοιμασίας της κινητικότητας.

Ως παιγνιδοποίηση ορίζεται η ενσωμάτωση στοιχείων ή μηχανισμών παιχνιδιού σε περιβάλλοντα που δεν έχουν σχέση με το παιγνίδι. Η χρήση της παιγνιδοποίησης στη μάθηση έχει πλεονεκτήματα και είναι κατάλληλη για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

  Συνεργάτες

Το έργο είναι μια κοινή πρωτοβουλία ενός παρόχου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στην κινητικότητα, δύο  δημόσιων εκπαιδευτικών αρχών, ενός Πολυτεχνείου και ενός ιδρύματος που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Αυτοί οι έξι εταίροι προέρχονται από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία και Σλοβενία.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες

  • ενίσχυση των ικανοτήτων για εργασία των μαθητών σε ένα διεθνές περιβάλλον
  • ενίσχυση της διεθνοποίησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • ενίσχυση της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσον αφορά τη χρήση της παιγνιδοποίησης  στη μαθησιακή διαδικασία

Νέα και Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο