Slide Background
Slide Background
Slide Background

Какво представлява проект GAME IT?

GAME IT е напредничава инициатива в подкрепа на включените в професионално обучение и образование в областта на туризма и гостоприемството.

GAME IT означава „Интерактивно геймифицирано обучение за подготовка на обучаеми в неравностойно положение за участие в международни мобилности в сферата на гостоприемството и туризма”. Това е съвместна инициатива на шест партньора, които представляват четири европейски държави: България, Гърция, Турция и Словения. Тези организации имат разнообразни профили, специализация и опит, но са обединени от своите интереси към межднародните мобилности и превръщането им в по-приобщаващи.

GAME IT е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, в рамките на КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.


Цели

Общата цел на проекта е да насърчи участието на лица в неравностойно положение в международни мобилности с цел обучение и стаж и да подобри способността им да се възползват пълноценно от получения опит като улесни тяхната подготовка и обучение преди самото провеждане на мобилността.

Обучение

Този проект има за цел да въведе игрови елементи в предварителната подготовка, която обучаемите преминават преди да вземат участие в международна мобилност.

Геймификацията представлява прилагането ан игрови елементи и механики в електронното обучение. Игровизираното обучение има редица предимства, които биха били в полза на всеки обучаем, и особено полезни за тези от групите в неравностойно положение.

Партньори

Проектът е съвместна инициатива на 1 доставчик на ПОО, 1 организация, активна в областта на мобилностите, 2 публични институции сферата на образованието,  технически университет и институт, специализиран в работата с хора в неравностойно положение и хора с увреждания.

Тези шест партньора представляват четири европейски държави: България, Гърция, Турция и Словения.

Очаквано дългосрочно въздействие

  • Подобрени международни компетенции и пригодност за заетост на обучаемите в неравностойно положение;
  • Повишаване на интернационализацията на ПОО;
  • Повишена готовност на обучаемите в ПОО да използват игровизацията в учебния процес.

Новини и събития

GAME IT финален бюлетин

GAME IT финален бюлетин

Финалното издание на бюлетина по проект GAME IT вече е онлайн

GAME IT втори бюлетин

GAME IT втори бюлетин

Второто издание на бюлетина по проект GAME IT вече е онлайн

Абонирайте се за нашият бюлетин