Финална конференция в Добрич, България

4ти ноември беше един много специален ден за екипа на проект GAME IT. На тази дата, в гр. Добрич проведохме едно от основните събития за проекта – Финалната конференция, предназначена за българската аудитория.

Бяхме много щастливи да посрещнем повече от 40 души, основно млади хора, които се интересуват както от участие в мобилности, така и от използването на продуктите на нашия проект. Изключително впечатление сме от любознателността и активността на тези млади хора и техните учители. Поемаме ангажимента да им сътрудничим по пътя на овладяване на нови знания и умения.