Работен семинар за определяне на елементите на геймификацията в Турция

МИМЕМ организира 2 последователни семинара за идентифициране и проектиране на елементи за игровизация, които могат да се използват ефективно в обучението на GAME IT.

Първото събитие беше организирано на 24 май и в него взеха участие 20 ученици и 4 учители от Професионално-техническата анадолска гимназия в Бодрум – Тургут Рейс. Второто събитие, проведено на 26 май, привлече 26 ученици и 4 учители от Професионално-техническата анадолска гимназия Ататюрк.Работен семинар за определяне на елементите в Добрич, България

Добруджанско аграрно и бизнес училище организира семинар за идентифициране на подходящи елементи на игровизация. Събитието се осъществи на 14 май 2021 година в град Добрич и в него взеха участие 16 ученика от Гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“. Програмата на събитието включваше два панела: (1) презентации относно възможностите за мобилности в рамките на програма Еразъм+, проект GAME IT и концепцията и приложенията на геймификацията; (2) екипни занимания за идентифициране и обсъждане на популярни игри и игрови елементи, които могат да бъдат интегрирани в обучението при подготовка за мобилност. Събитието завърши с оценяването му от всички участници.Работен семинар за определяне на елементи на геймификация

Директоратът за средно образование в Ханя организира онлайн „Работен семинар за определяне елементите на геймификацията“, който се проведе на 13 май 2021. В него взеха участие ученици и учители от системата на ПОО по туризъм и гостоприемство от Крит и други райони в Гърция. По време на събитието бе представен проект GAME IT, разяснена беше концепцията на игровизацията, а приложимостта ú в образованието, туризма и гостоприемството беше представена чрез примери. Разбирането на учениците на основните понятия и дефиниции беше проверено и надградено чрез онлайн игра с въпроси.  След това, ученици и учители бяха разделени в различни групи, където участваха в занимания за обсъждане, идентифициране и оценяване на подходящи елементи на игровизация. Събитието завърши с оценката му от всички участници.Партньорска среща по проект GAME IT

На 23 април се проведе поредната партньорска среща по проект GAME IT. Изследователският екип на партньорските организации се събра, за да обсъди резултатите от проведените изследвания на база държави и да финализира първия интелектуален продукт по проекта.

Учебната програма за обучителния курс „Обучение при подготовка за мобилност на обучаеми в неравностойно положение“ беше съобразена с анализа на нуждите на заинтересованите страни. Курсът ще бъде с общ обем от 35 учебни часа и ще включва 5 ключови модула за обучение:

  1. Подготовка за пътуване в чужбина и междукултурно общуване
  2. Подготовка за екипна работа в мултикултурна среда
  3. Подготовка за обучение в мултикултурна среда
  4. Подготовка за участие в структурирани дейности за обучение в мултикултурна среда
  5. Специализирана езикова подготовка в областта на туризма и гостоприемството.

Обучителният курс ще бъде наличен на английски, български, гръцки, словенски и турски език. Нашата следваща стъпка е да започнем разработването на геймифицираното учебно съдържание, което ще се предоставя чрез онлайн платформа.

За да получавате най-новата информация по проекта, харесайте ни и ни последвайте във Фейсбук. Останете с нас!

Учебна програма GAME IT

Гръцкият екип, разработващ учебната програма за GAME IT, се срещна на 31 март, за да обсъди компетенциите за междукултурни умения за туризъм и гостоприемство според класификацията на ESCO.Онлайн работилница

На 17 март 2021 г. от Директоратът за средно образование в Ханя беше организиран онлайн семинар за „Подготовка за равноправно участие на обучаемите в системата на ПОО в програми за образователна мобилност в чужбина“. На събитието участваха учители и директори на гимназии и центрове за професионално обучение в системата на ПОО, включително и училища без опит в ПОО мобилностите и пет опитни в това образователни институции (2-ро ниво EPAL на Ханя, 1-во ниво EPAL на Псачана, 5-то вечерно ниво EPAL на Солун, DIEK Egaleo и DIEK Glyfada). След представянето на проект GAME IT, участниците представиха трудностите и проблемите, както и решенията и добрите практики, които са адаптирали, при разработването на програми за мобилност в системата на ПОО по туризъм и гостоприемство, включително подкрепата на обучаемите преди, по време и след осъществяването на мобилността. Участниците обсъдиха въздействието на програмите за мобилност върху личностното и професионалното развитие на обучаемите, на което са били свидетели, и значението на предоставянето на равен достъп на всички обучаеми до програмите за мобилност с образователна цел, допринасяйки по този начин за откриването на нови професионални хоризонти и практики за тях.Трета среща по проекта

За трети път от началото на проекта партньорите се срещнаха на 27 януари. Основна тема на тази среща беше изготвянето на проучване за изследване на профила на обучаемите в неравностойно положение, включени в ПОО и техните нужди. В рамките на срещата бе извършен преглед на структурата на учебната програма, както се обсъди и нейното съдържание.

Продължава разработването на този важен интелектуален продукт.Работна среща на партньорите meeting

На 8 януари 2021 г. се проведе партньорска среща. По време на нея консорциумът на проект GAME IT, работи по разработването на концепцията и методологията за първия резултат от проекта – учебни програми за подготовка участието в мобилност за обучение или стаж при първоначално и продължаващо ПОО за обучаеми в неравностойно положение.  

Партньорите избраха да оптимизират усилията си и да прилагат общия подход към специфичните нужди на обучаемите:

  • идентифициране на пречките пред обучаемите в неравностойно положение;
  • предлагане на подходящи методи на преподаване и стратегии за обучение за курса GAME IT.

Екипът на GAME IT също така планира как и кога да бъдат включени целевите групи и с каква стратегия да бъдат мотивирани заинтересованите страни за участие в проектните дейности.  Първа среща на партньорите по проект GAME IT

На 14 и 15 декември се проведе първата среща на партньорите по проект GAME IT. С оглед на сложната ситуация с COVID-19, тя се проведе онлайн, въпреки първоначалните планове за присъствената й форма.

Програмата на двудневната среща включваше обсъждането на действията по създаването на екип за управление на инициативата, представянето на проекта и неговите дейности и резултати, презентиране на работен вариант на план за управление и наблюдение на проекта, както и стратегията за комуникация и за контрол на качеството. Условията на предложените споразумения за партньорство и процедурите за финансово управление и отчитане, също бяха прегледани по време на тази среща.

Домакин на срещата бе партньорската организация TUC, чрез разработената от тях платформа Coursevo. Това виртуално пространство в бъдеще ще „приюти“ разработените в рамките на проекта продукти и ще осигури достъп до игровизираните ресурси.

Всички партньори приемат с удоволствие предизвикателството на това сътрудничество и очакват работния процес по време на проекта да бъде гладък, както бе и в самото му начало!>