Delavnica oblikovanja »gamifikacije« v Turčiji

MIMEM je organiziral dve zaporedni delavnici za identifikacijo in oblikovanje elementov gamifikacije, ki jih je mogoče učinkovito uporabiti pri treningu GAME IT.

Prva prireditev je bila organizirana 24. maja in  je vključevala  20  dijakov in 4 učiteljice iz Višje šole Bodrum Turgut Reis Vocational and Technical Anatolian High School.  Drugi dogodek, ki je potekal   26.  maja, je privabil 26 učencev in 4 učitelje iz Srednje šole Ataturk.Delavnica oblikovanja »gemifikacije« v Dobrichu, BG

Dobrudja Agrarna in poslovna šola je organizirala delavnico »Gamification Design Workshop«. Dogodka, ki je potekal 14. maja 2021 v Dobriču, se je udeležilo 16 dijakov zasebne Višje šole Profiled za turizem in podjetništvo “Rayko Tsonchev”. Program dogodka je vključeval dva panela: (1) predstavitve v zvezi z možnostmi mobilnosti programa Erasmus+, projektom GAME IT ter konceptom in aplikacijami za gamifikacijo ter (2) delavnico, namenjeno identifikaciji in razpravi o priljubljenih igrah in potencialnih elementih iger, ki bi jih bilo mogoče vključiti v usposabljanje za pripravo mobilnosti. Delavnica se je končala z oceno vseh udeležencev.Delavnica oblikovanja gamifikacije

Direktorat za sekundarno izobraževanje v Kanji je organiziral spletno delavnico “Gamification Design Workshop”, ki je potekala 13 marca 2021, udeležili pa so se je študenti in učitelji izobraževanja iz turizma in gostinstvo s Krete in drugih delov Grčije. Predstavljen je bil projekt GAME IT, pojasnjen je bil pojem »Gamification« in njegova osnovna načela, s primeri pa so bile prikazane aplikacije na področju turizma  in gostinstva. Razumevanje osnovnih pojmov in definicij je bilo preizkušeno in okrepljeno z igranjem spletnega kviza.  Nato so bili učenci in učitelji razdeljeni v e-skupine in sodelovali na delavnici, kjer so razpravljali in oblikovali aktivnosti uporabe iger v učenju in jih nato predstavili drugim. Delavnica se je končala z oceno udeležencev.GAME It delavnica za partnerje

23. aprila je potekala še ena delavnica GAME IT partnerjev. Raziskovalne skupine partnerskih organizacij so se zbrale, da bi razmislile o rezultatih izvedenih študij držav in dodelale projektne intelektualne produkte-  

Učni načrti za usposabljanje “Usposabljanje za pripravo mobilnosti za prikrajšane učence” so bili prilagojeni analizi potreb zainteresiranih strani v posameznih državah. Tečaj bo tako vseboval  35-ih študijskih ur in vključeval pet (5) ključnih modulov usposabljanja:

  1. Priprava na potovanje v tujino in medkulturna komunikacija
  2. Priprava na timsko delo v večkulturnem okolju
  3. Priprava na usposabljanje v večkulturnem okolju
  4. Priprava na sodelovanje v strukturiranih dejavnostih usposabljanja v večkulturnem okolju
  5. Specializirana jezikovna priprava na področju turizma in gostinstva

Junija 2021 bo na voljo v angleškem, bolgarskem, grškem, slovenskem in turškem jeziku.

Naš naslednji korak je, da začnemo razvijati gamificirane vsebine usposabljanja, ki bodo dostopne prek spletne platforme.

Sledite in lajkajte nas na Facebooku. Ostanite na vezi!

Učni načrt GAME

Grška ekipa, ki razvija Učni načrt GAME IT, se je sestala 31. marca zaradi razprave o kompetencah medkulturnih veščin za turizem in gostinstvo po klasifikaciji ESCO.Spletna delavnica

17. marca 2021 je v organizaciji Direktorata za sekundarno izobraževanje v Kanji potekala spletna delavnica “Priprava na enako udeležbo študentov poklicnega usposabljanja v programih učne mobilnosti v tujini”. Dogodka so se udeležili učitelji in ravnatelji srednješolskih in podiplomskih šol za poklicno izobraževanje, vključno s šolami brez izkušenj na področju mobilnosti v poklicnem usposabljanju ter pet izkušenih šol (2. EPAL chania, 1. EPAL of Psachna, 5. večer EPAL iz Soluna, DIEK Egaleo in DIEK Glyfada). Po predstavitvi projekta GAME IT so udeleženci predstavili težave, pa tudi rešitve in dobre prakse, ki so jih sprejeli pri oblikovanju in izvajanju programov mobilnosti VET za turizem in gostinstvo, vključno s podporo študentom pred, med in po mobilnosti. Udeleženci so razpravljali o vplivu programov mobilnosti na osebni in strokovni razvoj študentov, ki so jim bili priča, in pomenu olajšanja enakega dostopa vseh študentov v programih mobilnosti, ki na ta način prispevajo k odpiranju novih strokovnih obzorij in praks zanje.Tretje projektno srečanje

Že tretjič od pričetka projekta so se partnerji sestali 27. januarja. Glavna tema tega srečanja je bila priprava ankete za preučitev profila prikrajšanih učencev in njihovih potreb. Poleg tega je potekal pregled strukture učnega načrta in razprave o vsebini. Razvoj tega pomembnega intelektualnega produkta se nadaljuje.Delovni sestanek partnerjev

Delovni sestanek partnerjev je bil izveden 8. januarja 2021. Med tem je GAME IT konzorcij delal na razvoju koncepta in metodologije za prvi projektni intelektualni izhod (IO)  – Učni načrti usposabljanja za pripravo mobilnosti IVETin CVET za prikrajšane učence.

Partnerji se odločijo za optimizacijo prizadevanj in uporabo splošnega pristopa za specifične potrebe učencev:

  • opredelitev ovir, ki jih imajo prikrajšani učenci
  • predlog primernih metodologij poučevanja in učnih strategij za GAME IT tečaj

GAME IT ekipa je prav tako načrtovala kako in kdaj bodo vključene ciljne skupine in kakšna naj bo strategija za spodbujanje zainteresiranih strani za nadaljnje sodelovanje v projektnih aktivnostih.GAME IT začetek srečanja

GAME IT prvo projektno srečanje je potekalo 14. in 15. Decembra 2020. Glede na zapletene razmere s COVID-19 je srečanje potekalo na spletu, čeprav je bilo sprva načrtovano v fizičnem srečanju partnerjev.  

Program 2-dnevnega dogodka je vključeval aktivnosti povezane z ustanovitvijo odbora za vodenje projektov, predstavitev projekta, njegovih aktivnosti in rezultatov, uvedbo osnutka načrta za upravljanje in spremljanje ter načrtovanje komunikacijskih strategij in nadzora kakovosti. Na tem zasedanju so bili pregledani tudi pogoji predlaganih partnerskih sporazumov ter postopki finančnega poslovodenja in poročanja. 

Prireditev je gostila partnerska platforma našega TUC-a – Coursevo  platforma. Ta virtualni prostor podlaga predstavitvam naših projektnih izhodov in bo kot takšen zagotavljal dostop do učnih virov.

Partnerji so veseli, da je to sodelovanje vzpostavljeno in pričakujejo, da bo potek dela projekta potekal gladko, kot njegov začetek!>