Резултат 3:  Инструментатиум на обучителя “Как ефективно да подготвим обучаемите в неравностойно положение за мобилност с цел обучение: Подродно ръководство за преподаване, фасилитиране и забавление”