Προϊόν 3: Εργαλειοθηκη για τουσ εκπαιδευτικουσ για την αποτελεσματικη προετοιμασια των μαθητων που αντιμετωπιζουν δυσκολιεσ στη συμμετοχη τουσ σε προγραμματα κινητικοτητασ στο εξωτερικοξοδος