Ortaklarımız

DABS, 2004 yılında köklü araştırma, eğitim ve iş dünyası kuruluşları tarafından kurulan bir sivil toplum derneğidir. Varna Yönetim Üniversitesi’nin (VUM) kurucusuyuz.. Tarım ve turizmde yenilik ve araştırmaları teşvik etmek ve pratik uygulamalarını teşvik etmek için eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz. Misyonumuz, yerel topluluklar ve iş dünyasının yararına eğitim ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma arasında köprü kurmaktır. Son 7 yılda, Bölgesel Çalışma Ofisi de dahil olmak üzere bölgedeki diğer önemli kurumlarla birlikte bölgesel turizm iş fuarının eş organizatörü olduk. DABS, sadece insana yakışır istihdamı teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel toplumda çevresel ve sosyal sorumluluk kültürü aşılama arzusuyla yönetilmektedir.


European Center for Quality /Avrupa Kalite Merkezi (ECQ) 2001 yılında Bulgaristan’ın  Sofya kentinde kuruldu. Yeniliklerin geliştirilmesinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekte ve eğitim ile iş dünyası arasında işbirliği ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için birçok uluslararası girişime katılmaktadır.

ECQ; Bulgaristan, AB, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan hem eğitim ve araştırma alanını hem de iş sektörünü kapsayan çeşitli uzmanlığa, güçlü yaratıcı potansiyele ve geniş bir işbirliği ağına sahiptir. ECQ şu anda 45 Erasmus+ projesinde yer almaktadır.


Girit Teknik Üniversitesi,1977 yılında kurulmuştur. Dağıtımlı Multimedya Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Laboratuvarı (MUSIC) 1990 yılında kurulmuş ve Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Okulu’na (ECE) aittir. Laboratuvar, dağıtımlı bilişim sistemleri, uygulama mühendisliği, bilgisayar grafikleri ve simülasyon mühendisliği alanlarında araştırma, geliştirme ve öğretim merkezidir.

 MUSIC, yüksek performanslı dağıtımlı multimedya mimarileri, gelişmiş işlevler sunan bilgi sistemleri, veri tabanı sistemleri, bilgi erişim sistemleri, dijital kütüphaneler, hizmet odaklı mimariler ve grafik sistemleri alanlarında araştırmalar yapmaktadır.


Hanya Ortaöğretim Müdürlüğü, Yunanistan’ın Girit kentinde bulunan Hanya’da bir kamu kurumu eğitim kuruluşudur. Hanya Eyaletindeki hem kamu hem de özel, tüm ortaokulların idaresinden ve denetiminden sorumludur. Buda toplam da 55 ortaokul, yaklaşık 1100 tam zamanlı öğretmen, 10000 orta öğretim öğrencisi ve 2000 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencisidir.

DSEC, aşağıdaki alanlardan sorumlu idari, eğitimsel ve teknik bölümlerden oluşur: Okullarına idari destek sağlamak ve ulusal müfredatın ve ulusal eğitim politikalarının uygulanmasını izlemek. Okul projelerini ve ekstra müfredat etkinliklerini desteklemek ve koordine etmek. Erasmus+ projeleri ve e-twinning işbirlikleri uygulamak ve uygulamak için okulları desteklemek.

DSEC ayrıca Okul, Mesleki ve Yetişkin Eğitimi alanlarında Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için Erasmus+ ortaklıklarına katılmaktadır.


Enstitü’nün misyon ve vizyonu, insan potansiyellerinin geliştirilmesi ve farklı hedef ve yaş gruplarına yönelik beşeri bilimler alanında hizmet sunulmasına dayanmaktadır.

Enstitü’nün merkezi faaliyetleri eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ve sosyal yeniliklerin geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu amaçla Enstitü hem Slovenya’da hem de yurtdışında profesyonellerle çalışmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nde ve Güney-Batı Balkan devletlerinde yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitimi ile ilgili birçok projeye katılmaktadır. Çok sayıda dernek grubuna üye olmakla birlikte ulusal düzeyde ve yurtdışında uzman gruplara danışmanlık yapmaktadır.

INTEGRA Enstitüsü toplum gelişimi alanında oldukça aktiftir. Ljubljana ve Slovenj Gradec’teki diğer istihdam merkezlerinin yanı sıra topluluk projeleri ve ulusal düzeyde Kuşaklararası Festival gibi çok sayıda proje kurmuş ve uygulamıştır. Aynı zamanda Velenje’deki profesyonel gönüllü çalışmaların başlatıcısı ve koordinatörüdür.


Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü(MIMEM), Milli Eğitim Bakanlığı’nın il düzeyindeki görevlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden biridir . Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yönetiminden sorumlu en üst kurumdur. Muğla ilindeki  tüm okullar müdürlüğümüze bağlıdır.

Kuruluşun temel işlevi, eğitim süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve mevcut veya gelecekteki zorlukları ele almak için gerekli adımları atmaktır.

Farklı alanlarda hizmet veren yerel bir otorite olan Müdürlüğümüze  bağlı 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Sanat Okulları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Merkezi, Bilim Sanat merkezi ve okullar bulunmaktadır.