Çıktı 1:  Eğitim müfredati “Dezavantajli öğrenciler için hareketlilik hazirliği”