GAME IT Projesi Hakkında

Dezavantajlı MEÖ öğrenicilerinin hareketliliklere katılım için etkin bir şekilde hazırlanmasının, hareketliliklere fiilen katılma motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırabileceğine inanıyoruz.


Tematik Odak

Spesifik proje faaliyetleri, turizm ve otelcilik alanındaki Mesleki Eğitim ve Öğretimi ilgilidir

Oyunlaştırma, oyun öğelerinin ve mekaniğin (dijital) e-öğrenmeye entegrasyonunu ifade eder. Oyunlaştırılmış öğrenmenin birçok avantajı vardır ve aşağıdaki avantajlara sahip olabilir:

 • Aktif öğrenme
 • Motivasyon ve katılımı arttırma
 •  Öğrencinin olumsuz sonuçlar olmadan  başarısız olmasına ve deneyim kazanmasına fırsat sunar
 •  Kısa dikkat süreleri durumunda mikro öğrenmeye izin verir
 •  Her bir öğrencinin ihtiyaçlarını yansıtmak için öğrenme desteğini kolaylaştırır
 • Yeni nesil ‘dijital yerlilere’ hitap eder.

Ana Etkinlikler ve Fikri Çıktılar

Dezavantajlı öğrenciler için Mesleki Eğitim ve sürekli mesleki eğitim ve öğretim hareketliliği hazırlık eğitim müfredatı

Oyunlaştırılmış hareketlilik hazırlığı e –öğrenme eğitim programı

Hareketlilikleri kolaylaştıran eğitimci  araç seti

Kimler Yararlanabilir? (hedef gruplar)

Projenin temel olarak hedeflediği gruplar :

 • Düşük başarıya yol açan hafif ve orta derecede öğrenme güçlüğü gösteren Mesleki Eğitim Öğrencileri.
 • Azınlıklar ve göçmenler dahil sosyoekonomik olarak zorluk yaşayan  dezavantajlı gruplara ait Mesleki Eğitim öğrencileri.
 • Uzak ve kırsal bölgelerdeki Mesleki Eğitim öğrencileri
 • Yukarıdaki öğrenciler için hareketlilik düzenlemek isteyen kuruluşlar
 • Yukarıdaki öğrencilerle çalışan eğitimciler