Erasmus+ ve Hareketlilikler

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır.

 Eğitim, öğretim, gençlik ve spor, vatandaşları kişisel ve mesleki gelişimlerinde destekleyen kilit alanlardır .Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. 

Erasmus + programı, daha kapsayıcı ve uyumlu, daha yeşil ve dijital olarak uyumlu toplumlara katkıda bulunmak için çaba göstermektedir.

 2021 -2027 dönemi için  Erasmus+ yapısı şöyledir:

Erasmus + programı, yüksek öğrenim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi (erken çocukluk eğitimi ve bakımı dahil), yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hareketlilik ve işbirliği fırsatları sunmaktadır.

Hareketlilik, istihdam edilebilirliği güçlendirir, eğitim ve öğretim sistemlerini daha erişilebilir ve verimli hale getirir, bilgi toplumunun büyümesini teşvik eder ve Avrupa kimliğini ve vatandaşlığını güçlendirir. Hareketlilik, bireyin kişisel, mesleki ve akademik gelişimini artıran değerli yaşam becerileri ve uluslararası deneyim sağlar. Dezavantajlı grupların uluslararası hareketliliklere katılma olasılıkları nispeten daha düşük olmaya devam etse de, onlardan en fazlasını kazanmaya devam ederler. Hareketliliği daha kapsayıcı hale getirmek, dezavantajlı hareketlilik katılımcılarının hazırlanması için ek çabalar gerektirir. Bunun nedeni, bu tür öğrenicilerin tipik olarak, deneyimden tam olarak yararlanmalarını engelleyen birden fazla (genellikle birbirini pekiştiren) zorluk ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalmasıdır. Bu görevi başarmak, dezavantajlı öğrenicileri hareketliliği uygulamaya ve hareketlilikten yararlanmaya hazırlamak için uygun eğitim kaynaklarının geliştirilmesini gerektirir.