Çıktı 1:  Eğitim müfredati “Dezavantajli öğrenciler için hareketlilik hazirliği” – Sürekli Mesleki Eğitim İçin