Резултат 1:  Учебна програма “Подготовка за мобилност за учещи в неравностойно положние” за продължаващо ПОО