GAME IT kursu test ediliyor

The Evening MEÖ School of Platanias (Girit, Yunanistan), GAME IT projesinin ilişkili bir ortağıdır. Turizm ve Sağlık alanında kendi onaylı KA1 projesine hazırlıklarının bir parçası olarak GAME IT projesinin kurslarını (Modül 1. Seyahat ve kültürlerarası iletişim için hazırlık) test ettiler.