Gamification Design Atölye Çalışması –Türkiye

MIMEM, Game IT eğitiminde verimli bir şekilde kullanılabilecek oyunlaştırma unsurlarının belirlenmesi ve tasarımı için ardışık 2 çalıştay  düzenledi.

24 Mayıs’ta düzenlenen ilk etkinliğe BodrumTurgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 20 öğrenci ve 4 öğretmen katıldı. 26 Mayıs’ta düzenlenen ikinci  etkinliğe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 26 öğrenci ve 4 öğretmen katıldı.Gamification Design Atölye Çalışması Dobrich, Bulgaristan

Dobrudja Tarım ve İşletme fakültesi “Oyunlaştırma Tasarım Atölyesi” düzenledi. 14 Mayıs 2021 tarihinde Dobrich’te gerçekleşen etkinliğe Özel Lise Turizm ve Girişimcilik “RaykoTsonchev”den 16 öğrenci katıldı. Etkinlik gündeminde 2 panel yer aldı: (1) Erasmus+ hareketlilik  fırsatları, GAME IT projesi ve oyunlaştırma kavramı ve uygulamaları ile (2) hareketlilik hazırlama eğitimine entegre edilebilecek popüler oyunların ve potansiyel oyun unsurlarının belirlenmesi  ve tartışılmasına yönelik atölye calılması hazırlık eğitimi çalıştayı. Çalıştay, tüm katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme ile sona erdi.Gamification Design Atölye Çalışması

Hanya Ortaöğretim Müdürlüğü, 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen  Girit ve Yunanistan’ın diğer bölgelerinden Turizm ve Otelcilik Mesleki Eğitim ve Öğretimi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı çevrimiçi bir “Oyunlaştırma Tasarım Atölyesi” düzenledi. GAME IT projesi tanıtıldı, Oyunlaştırma kavramı ve temel ilkeleri anlatıldı.  Turizm ve Otelcilikte  oyunlaştırma uygulamaları örneklerle gösterildi. Öğrencilerin temel kavram ve tanımları anlamaları online bilgi yarışması oyunu oynanarak test edildi ve pekiştirildi. Daha sonra hem öğrenciler hem de öğretmenler gruplara ayrılarak beyin fırtınası yapmak ve oyunlaştırılmış etkinlikleri tasarlamak için bir atölye çalışmasına katıldı. Çalıştay, tüm katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme ile sona erdi.GAME IT partners workshop

23 Nisan’da başka bir GAME IT ortakları çalıştayı düzenlendi. Ortak kuruluşların araştırma ekipleri, yürütülen ülke çalışmalarının sonuçlarını yansıtmak ve ilk projenin fikri çıktısını sonuçlandırmak için bir araya geldi.

“Dezavantajlı Öğrenciler için Hareketlilik Hazırlık Eğitimi” eğitim kursunun  Müfredatı, paydaşların ihtiyaç analizine göre düzenlendi. Kurs, toplam 35 çalışma saatinden oluşacak ve 5 temel eğitim modülü içerecektir.

  1. Yurtdışına seyahat ve kültürlerarası iletişim için  hazırlık
  2. Çok kültürlü ortamda ekip çalışmasına hazırlık
  3. Çok kültürlü bir ortamda eğitime hazırlık
  4. Çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine katılım için hazırlık
  5. Turizm ve konaklama alanında özel dil hazırlığı

Haziran 2021’de İngilizce, Bulgarca, Yunanca, Slovence ve Türkçe dillerinde olacaktır. Bir sonraki adımımız, çevrimiçi bir platform üzerinden sunulacak oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini geliştirmeye başlamaktır.

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Facebook’ta beğenin ve takip edin., Bizi izlemeye devam edin!

GAME IT müfredatı

GAME IT müfredatını geliştiren Yunan ekibi, ESCO sınıflandırmasına göre turizm ve konaklama için kültürlerarası beceri yetkinliklerini tartışmak üzere 31 Mart’ta bir araya geldi.Üçüncü Proje Toplantısı

Ortaklar, projenin başlamasından bu yana üçüncü kez 27 Ocak’ta bir araya geldi. Bu toplantının ana konusu, dezavantajlı öğrencilerin profilini ve ihtiyaçlarını incelemek için bir anket hazırlamaktı. Ayrıca, müfredat yapısına genel bir bakış ve içeriğin değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Bu önemli fikri çıktının gelişimi devam etmektedir.Ortaklar çalışma toplantıs

8 Ocak 2021’de bir ortak çalışma toplantısı yapıldı. Bu sırada GAME IT konsorsiyumu, dezavantajlı öğrenciler için ilk proje çıktısı olan IVET ve CVET hareketlilik hazırlık eğitim müfredatı için konsept ve metodolojinin geliştirilmesi üzerinde çalıştı.

Ortaklar, çabaları optimize etmeye ve genel yaklaşımı  öğrencilerin özel ihtiyaçlarına  uygulamayı seçmektir:

  • Dezavantajlı öğrencilerin önündeki engellerin belirlenmesi
  • GAME IT kursu için uygun öğretim metodolojileri ve öğrenme stratejilerinin önerisi.

GAME IT ekibi ayrıca hedef grupların nasıl ve ne zaman dahil edileceğini ve proje faaliyetlerine daha fazla katılım için paydaşları  motive etmek için stratejimizin ne olacağını planlamaya başladı.GAME IT başlangıç toplantısı

GAME IT başlangıç toplantısı 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. COVID-19 ile ilgili karmaşık durum göz önüne alındığında, toplantı başlangıçta ulusötesi olarak planlanmasına rağmen çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

2 gün süren etkinliğin Gündemi, proje yönetim komitesinin belirlenmesi, projenin , faaliyetlerin ve   proje  çıktılarının sunumu; yönetim için taslak planın tanıtılması ve iletişim ve kalite kontrol stratejilerinin izlenmesi ve planlanması ile ilgili faaliyetler yer aldı. Bu toplantıda önerilen ortaklık anlaşmalarının koşulları ile finansal yönetim ve raporlama prosedürleri de gözden geçirildi.

Etkinlik, TUC tarafından ,Coursevo platformunda gerçekleştirildi. Bu sanal alan, proje çıktılarımızı da barındıracak ve oyunlaştırılmış kaynaklarımıza da erişim sağlayacaktır.

Tüm ortaklar bu işbirliğinin kurulmasından dolayı  mutlu ve projenin iş akışının başlangıcı kadar sorunsuz olmasını umut ediyor!>