Ortaklar çalışma toplantıs

8 Ocak 2021’de bir ortak çalışma toplantısı yapıldı. Bu sırada GAME IT konsorsiyumu, dezavantajlı öğrenciler için ilk proje çıktısı olan IVET ve CVET hareketlilik hazırlık eğitim müfredatı için konsept ve metodolojinin geliştirilmesi üzerinde çalıştı.

Ortaklar, çabaları optimize etmeye ve genel yaklaşımı  öğrencilerin özel ihtiyaçlarına  uygulamayı seçmektir:

  • Dezavantajlı öğrencilerin önündeki engellerin belirlenmesi
  • GAME IT kursu için uygun öğretim metodolojileri ve öğrenme stratejilerinin önerisi.

GAME IT ekibi ayrıca hedef grupların nasıl ve ne zaman dahil edileceğini ve proje faaliyetlerine daha fazla katılım için paydaşları  motive etmek için stratejimizin ne olacağını planlamaya başladı.