Üçüncü Proje Toplantısı

Ortaklar, projenin başlamasından bu yana üçüncü kez 27 Ocak’ta bir araya geldi. Bu toplantının ana konusu, dezavantajlı öğrencilerin profilini ve ihtiyaçlarını incelemek için bir anket hazırlamaktı. Ayrıca, müfredat yapısına genel bir bakış ve içeriğin değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Bu önemli fikri çıktının gelişimi devam etmektedir.