Çevrimiçi Atölye

Hanya Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2021 tarihinde “Mesleki Eğitim öğrencilerinin yurtdışında öğrenme hareketliliği programlarına eşit katılımı için hazırlık” konulu online çalıştay düzenlendi. Etkinliğe,mesleki eğitim hareketliliklerinde deneyimi olmayan okullar ve beş deneyimli okul (Hanya’nın 2’nci EPAL’i, Psachna’nın 1’inci EPAL’i, Selanik’in 5’inci Akşam EPAL’i, DIEK Egaleo ve DIEK Glyfada) dahil olmak üzere ortaokul ve ortaokul sonrası Meslek okullarının öğretmenleri ve müdürleri katıldı. GAME IT projesinin tanıtımından sonra katılımcılar, turizm ve konaklama için hareketlilik öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencilere destek olmak üzere mesleki eğitim hareketlilik  programları tasarlarken ve uygularken benimsedikleri zorlukları ve sorunları, aynı zamanda çözümleri ve iyi uygulamaları sundular. Katılımcılar, hareketlilik programlarının öğrencilerin tanık oldukları kişisel ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkisini ve tüm öğrencilerin öğrenme hareketlilik programlarına eşit erişiminin kolaylaştırılmasının kendileri için yeni mesleki ufukların ve uygulamaların açılmasına katkı sağlamanın  önemini tartıştılar.