Delovni sestanek partnerjev

Delovni sestanek partnerjev je bil izveden 8. januarja 2021. Med tem je GAME IT konzorcij delal na razvoju koncepta in metodologije za prvi projektni intelektualni izhod (IO)  – Učni načrti usposabljanja za pripravo mobilnosti IVETin CVET za prikrajšane učence.

Partnerji se odločijo za optimizacijo prizadevanj in uporabo splošnega pristopa za specifične potrebe učencev:

  • opredelitev ovir, ki jih imajo prikrajšani učenci
  • predlog primernih metodologij poučevanja in učnih strategij za GAME IT tečaj

GAME IT ekipa je prav tako načrtovala kako in kdaj bodo vključene ciljne skupine in kakšna naj bo strategija za spodbujanje zainteresiranih strani za nadaljnje sodelovanje v projektnih aktivnostih.