GAME IT začetek srečanja

GAME IT prvo projektno srečanje je potekalo 14. in 15. Decembra 2020. Glede na zapletene razmere s COVID-19 je srečanje potekalo na spletu, čeprav je bilo sprva načrtovano v fizičnem srečanju partnerjev.  

Program 2-dnevnega dogodka je vključeval aktivnosti povezane z ustanovitvijo odbora za vodenje projektov, predstavitev projekta, njegovih aktivnosti in rezultatov, uvedbo osnutka načrta za upravljanje in spremljanje ter načrtovanje komunikacijskih strategij in nadzora kakovosti. Na tem zasedanju so bili pregledani tudi pogoji predlaganih partnerskih sporazumov ter postopki finančnega poslovodenja in poročanja. 

Prireditev je gostila partnerska platforma našega TUC-a – Coursevo  platforma. Ta virtualni prostor podlaga predstavitvam naših projektnih izhodov in bo kot takšen zagotavljal dostop do učnih virov.

Partnerji so veseli, da je to sodelovanje vzpostavljeno in pričakujejo, da bo potek dela projekta potekal gladko, kot njegov začetek!