GAME IT başlangıç toplantısı

GAME IT başlangıç toplantısı 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapıldı. COVID-19 ile ilgili karmaşık durum göz önüne alındığında, toplantı başlangıçta ulusötesi olarak planlanmasına rağmen çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

2 gün süren etkinliğin Gündemi, proje yönetim komitesinin belirlenmesi, projenin , faaliyetlerin ve   proje  çıktılarının sunumu; yönetim için taslak planın tanıtılması ve iletişim ve kalite kontrol stratejilerinin izlenmesi ve planlanması ile ilgili faaliyetler yer aldı. Bu toplantıda önerilen ortaklık anlaşmalarının koşulları ile finansal yönetim ve raporlama prosedürleri de gözden geçirildi.

Etkinlik, TUC tarafından ,Coursevo platformunda gerçekleştirildi. Bu sanal alan, proje çıktılarımızı da barındıracak ve oyunlaştırılmış kaynaklarımıza da erişim sağlayacaktır.

Tüm ortaklar bu işbirliğinin kurulmasından dolayı  mutlu ve projenin iş akışının başlangıcı kadar sorunsuz olmasını umut ediyor!