Gamification Design Atölye Çalışması Dobrich, Bulgaristan

Dobrudja Tarım ve İşletme fakültesi “Oyunlaştırma Tasarım Atölyesi” düzenledi. 14 Mayıs 2021 tarihinde Dobrich’te gerçekleşen etkinliğe Özel Lise Turizm ve Girişimcilik “RaykoTsonchev”den 16 öğrenci katıldı. Etkinlik gündeminde 2 panel yer aldı: (1) Erasmus+ hareketlilik  fırsatları, GAME IT projesi ve oyunlaştırma kavramı ve uygulamaları ile (2) hareketlilik hazırlama eğitimine entegre edilebilecek popüler oyunların ve potansiyel oyun unsurlarının belirlenmesi  ve tartışılmasına yönelik atölye calılması hazırlık eğitimi çalıştayı. Çalıştay, tüm katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme ile sona erdi.