Gamification Design Atölye Çalışması

Hanya Ortaöğretim Müdürlüğü, 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen  Girit ve Yunanistan’ın diğer bölgelerinden Turizm ve Otelcilik Mesleki Eğitim ve Öğretimi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı çevrimiçi bir “Oyunlaştırma Tasarım Atölyesi” düzenledi. GAME IT projesi tanıtıldı, Oyunlaştırma kavramı ve temel ilkeleri anlatıldı.  Turizm ve Otelcilikte  oyunlaştırma uygulamaları örneklerle gösterildi. Öğrencilerin temel kavram ve tanımları anlamaları online bilgi yarışması oyunu oynanarak test edildi ve pekiştirildi. Daha sonra hem öğrenciler hem de öğretmenler gruplara ayrılarak beyin fırtınası yapmak ve oyunlaştırılmış etkinlikleri tasarlamak için bir atölye çalışmasına katıldı. Çalıştay, tüm katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme ile sona erdi.