Delavnica oblikovanja »gemifikacije« v Dobrichu, BG

Dobrudja Agrarna in poslovna šola je organizirala delavnico »Gamification Design Workshop«. Dogodka, ki je potekal 14. maja 2021 v Dobriču, se je udeležilo 16 dijakov zasebne Višje šole Profiled za turizem in podjetništvo “Rayko Tsonchev”. Program dogodka je vključeval dva panela: (1) predstavitve v zvezi z možnostmi mobilnosti programa Erasmus+, projektom GAME IT ter konceptom in aplikacijami za gamifikacijo ter (2) delavnico, namenjeno identifikaciji in razpravi o priljubljenih igrah in potencialnih elementih iger, ki bi jih bilo mogoče vključiti v usposabljanje za pripravo mobilnosti. Delavnica se je končala z oceno vseh udeležencev.