12та партньорска среща

На 4 април проведохме нашата 12-та партньорска среща. Фокусът отново беше програмата за електронно обучение за подготовка за мобилност, но този път дискусиите бяха подкрепени от демо-курс, пилотиран в Coursevo. Почти сме готови да представим нашето геймифицирано обучение в подкрепа на подготовката за мобилност на обучаемите в ПОО.11та партньорска среща

Нашият изследователски екип винаги се стреми да осигури най-доброто потребителско изживяване, както за потенциални обучаеми, така и за обучители. На 10 декември партньорите на GAME IT се срещнаха за 11-ти път, за да обсъдят обучението и учебните материали, които в момента са в процес на разработка. Посветиха част от срещата, за да обсъдят най-добрия начин за представяне на нови концепции в мултимедиен режим.Дни на Еразъм

Около 500 ученици посетиха изложба на открито, която се проведе в Ираклион Крит на 15 октомври 2021 г. Това събитие беше организирано от Регионалната дирекция на образованието, за отбелязване на Дните на Еразъм. Участваха 31 училища и образователни организации, и бяха представени 45 проекта по програма Еразъм+. Проект GAME IT участва с постер и видео презентация, като с тях запозна присъстващите с целите на проекта, постигнатите резултати и дейностите, извършени през първата година от изпълнението му.Поредна партньорска среща

Септември е този месец от годината, в който сме спокойни, пълни с енергия и ентусиазирани да събираме нови знания и опит. Този месец бележи началото на учебната година, но също така поставя нови задачи в работния процес, особено за тези, които участват в различни образователни дейности.

Изследователският екип на GAME IT прие предизвикателството да се срещне на 14 септември, за да обсъди напредъка на проекта, да разпредели нови задачи и да работи за създаването на висококачествено съдържание за геймифицираното обучение за подготовка на мобилност на обучаеми в ППОО и ПОО. Методологията за геймификация и шаблоните на съдържанието са готови и адаптирани. Договорихме се за разпределението на задачите и им поставихме срокове… Ще се срещнем отново следващия месец, за да проверим какво сме постигнали.GAME IT първи бюлетин

Представяме ви 1 първото издание на бюлетина по нашият проект ‼ В него ще намерите малко повече информация за GAME IT и опита на включилите се в него партньори. Бъди първият, който ще го прочете ТУК!Работен семинар за определяне на елементите на геймификацията в Турция

МИМЕМ организира 2 последователни семинара за идентифициране и проектиране на елементи за игровизация, които могат да се използват ефективно в обучението на GAME IT.

Първото събитие беше организирано на 24 май и в него взеха участие 20 ученици и 4 учители от Професионално-техническата анадолска гимназия в Бодрум – Тургут Рейс. Второто събитие, проведено на 26 май, привлече 26 ученици и 4 учители от Професионално-техническата анадолска гимназия Ататюрк.Партньорите по проект GAME IT се срещнаха отново

Изследователските екипи на GAME IT от всички 6 партньорски организации проведоха много ползотворна дискусия. След кратък преглед и обсъждане на почти готовите учебни програми за продължаващо професионално обучение и образование (ПОО) и първоначално професионално обучение и образование (ППОО), нашите екипи споделиха своите открития по отношение на технологичните решения, елементите на игрите и техниките за дизайн на игрите, които може да са най-подходящи за изготвянето на нашата програма за електронно обучение за Интелектуален продукт 2: Подготовка за геймифицирана мобилност.Работен семинар за определяне на елементите в Добрич, България

Добруджанско аграрно и бизнес училище организира семинар за идентифициране на подходящи елементи на игровизация. Събитието се осъществи на 14 май 2021 година в град Добрич и в него взеха участие 16 ученика от Гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“. Програмата на събитието включваше два панела: (1) презентации относно възможностите за мобилности в рамките на програма Еразъм+, проект GAME IT и концепцията и приложенията на геймификацията; (2) екипни занимания за идентифициране и обсъждане на популярни игри и игрови елементи, които могат да бъдат интегрирани в обучението при подготовка за мобилност. Събитието завърши с оценяването му от всички участници.Работен семинар за определяне на елементи на геймификация

Директоратът за средно образование в Ханя организира онлайн „Работен семинар за определяне елементите на геймификацията“, който се проведе на 13 май 2021. В него взеха участие ученици и учители от системата на ПОО по туризъм и гостоприемство от Крит и други райони в Гърция. По време на събитието бе представен проект GAME IT, разяснена беше концепцията на игровизацията, а приложимостта ú в образованието, туризма и гостоприемството беше представена чрез примери. Разбирането на учениците на основните понятия и дефиниции беше проверено и надградено чрез онлайн игра с въпроси.  След това, ученици и учители бяха разделени в различни групи, където участваха в занимания за обсъждане, идентифициране и оценяване на подходящи елементи на игровизация. Събитието завърши с оценката му от всички участници.Партньорска среща по проект GAME IT

На 23 април се проведе поредната партньорска среща по проект GAME IT. Изследователският екип на партньорските организации се събра, за да обсъди резултатите от проведените изследвания на база държави и да финализира първия интелектуален продукт по проекта.

Учебната програма за обучителния курс „Обучение при подготовка за мобилност на обучаеми в неравностойно положение“ беше съобразена с анализа на нуждите на заинтересованите страни. Курсът ще бъде с общ обем от 35 учебни часа и ще включва 5 ключови модула за обучение:

  1. Подготовка за пътуване в чужбина и междукултурно общуване
  2. Подготовка за екипна работа в мултикултурна среда
  3. Подготовка за обучение в мултикултурна среда
  4. Подготовка за участие в структурирани дейности за обучение в мултикултурна среда
  5. Специализирана езикова подготовка в областта на туризма и гостоприемството.

Обучителният курс ще бъде наличен на английски, български, гръцки, словенски и турски език. Нашата следваща стъпка е да започнем разработването на геймифицираното учебно съдържание, което ще се предоставя чрез онлайн платформа.

За да получавате най-новата информация по проекта, харесайте ни и ни последвайте във Фейсбук. Останете с нас!

>