Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης στην Τουρκία

Το MIMEM διοργάνωσε δύο εργαστήρια για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό στοιχείων παιγνιδοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση του  GAME IT.

Η πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε στις 24 Μαΐου και συμμετείχαν 20 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Ανατολίας Bodrum Turgut Reis. Η δεύτερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, με 26 μαθητές και 4 εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Ανατολίας, Ataturk.Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης στο Dobrich, BG

Ο οργανισμός DABS διοργάνωσε ένα Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης, Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2021 στο Ντόμπριτς παρακολούθησαν 16 μαθητές με ειδίκευση στον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα από το ιδιωτικό γυμνάσιο «Rayko Tsonchev». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 2 πάνελ: Το 1ο περιελάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας Erasmus +, το έργο GAME IT και την έννοια και τις εφαρμογές της παιγνιδοποίησης και 2ο ήταν ένα εργαστήριο αφιερωμένο στον προσδιορισμό και τη συζήτηση δημοφιλών παιχνιδιών και πιθανών στοιχείων παιχνιδιού που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση προετοιμασίας κινητικότητας. Το εργαστήριο τελείωσε με την αξιολόγησή του από όλους τους συμμετέχοντες.Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης στην Ελλάδα

TΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων διοργάνωσε ένα διαδικτυακό Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2021 και παρακολούθησαν μαθητές και καθηγητές των Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού και Φιλοξενίας από την Κρήτη και άλλα μέρη της Ελλάδας. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκε το έργο GAME IT, ορίστηκε η έννοια της Παιγνιδοποίησης, εξηγήθηκαν οι βασικές αρχές της και παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογών της Παιγνιδοποίησης στην Εκπαίδευση και τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία. Μετά τις παρουσιάσεις αξιολογήθηκε και ενισχύθηκε η κατανόηση των ορισμών και των βασικών εννοιών από τους μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι ερωτήσεων. Στο εργαστήριο που ακολούθησε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες αντάλλαξαν ιδέες και σχεδίασαν παιγνιδοποιημένες δραστηριότητες που στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια. Το εργαστήριο τελείωσε με την αξιολόγησή του από τους συμμετέχοντες.Εργαστήριο εταίρων του έργου GAME IT

Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με συμμετοχή των εταίρων GAME IT. Οι ερευνητικές ομάδες των οργανισμών που συμμετέχουν στο GAME IT συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που είχαν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και για να οριστικοποιήσουν τη μορφή του 1ου Πνευματικού Προϊόντος.

Το πρόγραμμα σπουδών οριστικοποιήθηκε ως προς την ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερομένων. Ο συνολικός φόρτος εργασίας του προγράμματος θα αντιστοιχεί σε 35 ώρες μελέτης και θα περιλαμβάνει 5 βασικές ενότητες:

  1. Προετοιμασία για ταξίδια στο εξωτερικό και διαπολιτισμική επικοινωνία
  2. Προετοιμασία για ομαδική εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  3. Προετοιμασία για κατάρτιση σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  4. Προετοιμασία για συμμετοχή σε δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  5. Εξειδικευμένη γλωσσική προετοιμασία στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Θα είναι διαθέσιμο στην αγγλική, βουλγαρική, ελληνική, σλοβενική και τουρκική γλώσσα τον Ιούνιο του 2021. Το επόμενο βήμα μας είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα είναι διαθέσιμο μέσω πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης.

Για να ενημερώνεστε ακολουθήστε μας στο Facebook. Μείνετε συντονισμένοι!

Συνάντηση για το πρόγραμμα σπουδών του GAME IT

Η ελληνική ομάδα που αναπτύσσει το πρόγραμμα σπουδών GAME IT συναντήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 για να συζητήσει τις ικανότητες διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τον τουρισμό και τη φιλοξενία σύμφωνα με την ταξινόμηση ESCO.Διαδικτυακό εργαστήριο

Ένα διαδικτυακό εργαστήριο για την «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στις 17 Μαρτίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν καθηγητές και διευθυντές της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  από σχολεία χωρίς προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε μαθησιακή κινητικότητα και από πέντε έμπειρα σχολεία (2ο ΕΠΑΛ Χανίων, 1ο ΕΠΑΛ Ψαχνών, 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, ΔΙΕΚ Αιγάλεω και ΔΙΕΚ Γλυφάδας). Μετά την παρουσίαση του έργου GAME ΙΤ, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις και τις καλές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας Ε.Ε.Κ. για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον αντίκτυπο που έχει η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και τη σημασία της διευκόλυνσης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας, συμβάλλοντας στο άνοιγμα νέων οριζόντων και  επαγγελματικών προοπτικών για τους μαθητές.Τρίτη συνάντηση έργου

Για τρίτη φορά, από την έναρξη του έργου, οι εταίροι συναντήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου. Κύριο θέμα αυτής της συνάντησης ήταν η προετοιμασία μιας έρευνας για την διερεύνηση του προφίλ των μειονεκτούντων μαθητών και των αναγκών τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μια επισκόπηση της δομής του προγράμματος σπουδών και συζητήθηκε το περιεχόμενο του. Η ανάπτυξη του 1ου Πνευματικού Προϊόντος συνεχίζεται.Συνάντηση εταίρων του GAME IT

Στις 8 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των εταίρων του GAME IT. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και της μεθοδολογίας για το 1ο Πνευματικό Προϊόν του έργου  που αφορά την προετοιμασίας για την ισότιμη συμμετοχή σε προγράμματα  κινητικότητας μαθητών αρχικής και συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 Οι εταίροι του έργου επέλεξαν να  προσεγγίσουν με τον παρακάτω γενικό τρόπο  το ζήτημα της ανάλυσης αναγκών των εκπαιδευομένων:

  • προσδιορίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
  • προτείνοντας κατάλληλες μεθοδολογίες διδασκαλίας και στρατηγικές μάθησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του GAME ΙΤ.

Η ομάδα του GAME IT σχεδίασε επίσης τον τρόπο εμπλοκής των ομάδων στόχου στο έργο και την στρατηγική κινητοποίησης  των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω συμμετοχή στις δράσεις του έργου.Εναρκτήρια συνάντηση του έργου GAME IT

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GAME IT πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2020. Λόγω της περίπλοκης κατάστασης με το COVID-19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί ως δια ζώσης.

Το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης περιλάμβανε τον ορισμό επιτροπής διαχείρισης έργου, την παρουσίαση του έργου και των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του,  την κατάρτιση ενός αρχικού σχεδίου διαχείρισης και παρακολούθησης και τον σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας και ελέγχου ποιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης εξετάστηκαν επίσης οι όροι των προτεινόμενων διμερών συμβάσεων και οι διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αναφοράς του έργου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα Coursevo που αναπτύσσεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι εταίρος του GAME IT. Αυτή η πλατφόρμα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί από το έργο και θα παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Όλοι οι εταίροι χαίρονται που ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και αναμένουν ότι η συνέχεια του έργου θα είναι τόσο ομαλή όσο η αρχή του!>