Работен семинар за определяне на елементите в Добрич, България

Добруджанско аграрно и бизнес училище организира семинар за идентифициране на подходящи елементи на игровизация. Събитието се осъществи на 14 май 2021 година в град Добрич и в него взеха участие 16 ученика от Гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“. Програмата на събитието включваше два панела: (1) презентации относно възможностите за мобилности в рамките на програма Еразъм+, проект GAME IT и концепцията и приложенията на геймификацията; (2) екипни занимания за идентифициране и обсъждане на популярни игри и игрови елементи, които могат да бъдат интегрирани в обучението при подготовка за мобилност. Събитието завърши с оценяването му от всички участници.