Работна среща на партньорите meeting

На 8 януари 2021 г. се проведе партньорска среща. По време на нея консорциумът на проект GAME IT, работи по разработването на концепцията и методологията за първия резултат от проекта – учебни програми за подготовка участието в мобилност за обучение или стаж при първоначално и продължаващо ПОО за обучаеми в неравностойно положение.  

Партньорите избраха да оптимизират усилията си и да прилагат общия подход към специфичните нужди на обучаемите:

  • идентифициране на пречките пред обучаемите в неравностойно положение;
  • предлагане на подходящи методи на преподаване и стратегии за обучение за курса GAME IT.

Екипът на GAME IT също така планира как и кога да бъдат включени целевите групи и с каква стратегия да бъдат мотивирани заинтересованите страни за участие в проектните дейности.