Първа среща на партньорите по проект GAME IT

На 14 и 15 декември се проведе първата среща на партньорите по проект GAME IT. С оглед на сложната ситуация с COVID-19, тя се проведе онлайн, въпреки първоначалните планове за присъствената й форма.

Програмата на двудневната среща включваше обсъждането на действията по създаването на екип за управление на инициативата, представянето на проекта и неговите дейности и резултати, презентиране на работен вариант на план за управление и наблюдение на проекта, както и стратегията за комуникация и за контрол на качеството. Условията на предложените споразумения за партньорство и процедурите за финансово управление и отчитане, също бяха прегледани по време на тази среща.

Домакин на срещата бе партньорската организация TUC, чрез разработената от тях платформа Coursevo. Това виртуално пространство в бъдеще ще „приюти“ разработените в рамките на проекта продукти и ще осигури достъп до игровизираните ресурси.

Всички партньори приемат с удоволствие предизвикателството на това сътрудничество и очакват работния процес по време на проекта да бъде гладък, както бе и в самото му начало!