Συνάντηση εταίρων του GAME IT

Στις 8 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των εταίρων του GAME IT. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και της μεθοδολογίας για το 1ο Πνευματικό Προϊόν του έργου  που αφορά την προετοιμασίας για την ισότιμη συμμετοχή σε προγράμματα  κινητικότητας μαθητών αρχικής και συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 Οι εταίροι του έργου επέλεξαν να  προσεγγίσουν με τον παρακάτω γενικό τρόπο  το ζήτημα της ανάλυσης αναγκών των εκπαιδευομένων:

  • προσδιορίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
  • προτείνοντας κατάλληλες μεθοδολογίες διδασκαλίας και στρατηγικές μάθησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του GAME ΙΤ.

Η ομάδα του GAME IT σχεδίασε επίσης τον τρόπο εμπλοκής των ομάδων στόχου στο έργο και την στρατηγική κινητοποίησης  των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω συμμετοχή στις δράσεις του έργου.