Εναρκτήρια συνάντηση του έργου GAME IT

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GAME IT πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2020. Λόγω της περίπλοκης κατάστασης με το COVID-19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί ως δια ζώσης.

Το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης περιλάμβανε τον ορισμό επιτροπής διαχείρισης έργου, την παρουσίαση του έργου και των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του,  την κατάρτιση ενός αρχικού σχεδίου διαχείρισης και παρακολούθησης και τον σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας και ελέγχου ποιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης εξετάστηκαν επίσης οι όροι των προτεινόμενων διμερών συμβάσεων και οι διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αναφοράς του έργου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα Coursevo που αναπτύσσεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι εταίρος του GAME IT. Αυτή η πλατφόρμα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί από το έργο και θα παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Όλοι οι εταίροι χαίρονται που ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και αναμένουν ότι η συνέχεια του έργου θα είναι τόσο ομαλή όσο η αρχή του!