GAME IT курса се тества

Вечерното професионално училище в Платаниас (Крит, Гърция) партньор по проекта GAME IT, тестваха курсовете на проект GAME IT (Модул 1. Подготовка за пътуване и междукултурна комуникация) като част от подготовката им за собствен одобрен проект KA1 за Туризъм и здраве.