Работен семинар за определяне на елементи на геймификация

Директоратът за средно образование в Ханя организира онлайн „Работен семинар за определяне елементите на геймификацията“, който се проведе на 13 май 2021. В него взеха участие ученици и учители от системата на ПОО по туризъм и гостоприемство от Крит и други райони в Гърция. По време на събитието бе представен проект GAME IT, разяснена беше концепцията на игровизацията, а приложимостта ú в образованието, туризма и гостоприемството беше представена чрез примери. Разбирането на учениците на основните понятия и дефиниции беше проверено и надградено чрез онлайн игра с въпроси.  След това, ученици и учители бяха разделени в различни групи, където участваха в занимания за обсъждане, идентифициране и оценяване на подходящи елементи на игровизация. Събитието завърши с оценката му от всички участници.