Партньорска среща по проект GAME IT

На 23 април се проведе поредната партньорска среща по проект GAME IT. Изследователският екип на партньорските организации се събра, за да обсъди резултатите от проведените изследвания на база държави и да финализира първия интелектуален продукт по проекта.

Учебната програма за обучителния курс „Обучение при подготовка за мобилност на обучаеми в неравностойно положение“ беше съобразена с анализа на нуждите на заинтересованите страни. Курсът ще бъде с общ обем от 35 учебни часа и ще включва 5 ключови модула за обучение:

  1. Подготовка за пътуване в чужбина и междукултурно общуване
  2. Подготовка за екипна работа в мултикултурна среда
  3. Подготовка за обучение в мултикултурна среда
  4. Подготовка за участие в структурирани дейности за обучение в мултикултурна среда
  5. Специализирана езикова подготовка в областта на туризма и гостоприемството.

Обучителният курс ще бъде наличен на английски, български, гръцки, словенски и турски език. Нашата следваща стъпка е да започнем разработването на геймифицираното учебно съдържание, което ще се предоставя чрез онлайн платформа.

За да получавате най-новата информация по проекта, харесайте ни и ни последвайте във Фейсбук. Останете с нас!