Онлайн работилница

На 17 март 2021 г. от Директоратът за средно образование в Ханя беше организиран онлайн семинар за „Подготовка за равноправно участие на обучаемите в системата на ПОО в програми за образователна мобилност в чужбина“. На събитието участваха учители и директори на гимназии и центрове за професионално обучение в системата на ПОО, включително и училища без опит в ПОО мобилностите и пет опитни в това образователни институции (2-ро ниво EPAL на Ханя, 1-во ниво EPAL на Псачана, 5-то вечерно ниво EPAL на Солун, DIEK Egaleo и DIEK Glyfada). След представянето на проект GAME IT, участниците представиха трудностите и проблемите, както и решенията и добрите практики, които са адаптирали, при разработването на програми за мобилност в системата на ПОО по туризъм и гостоприемство, включително подкрепата на обучаемите преди, по време и след осъществяването на мобилността. Участниците обсъдиха въздействието на програмите за мобилност върху личностното и професионалното развитие на обучаемите, на което са били свидетели, и значението на предоставянето на равен достъп на всички обучаеми до програмите за мобилност с образователна цел, допринасяйки по този начин за откриването на нови професионални хоризонти и практики за тях.