Трета среща по проекта

За трети път от началото на проекта партньорите се срещнаха на 27 януари. Основна тема на тази среща беше изготвянето на проучване за изследване на профила на обучаемите в неравностойно положение, включени в ПОО и техните нужди. В рамките на срещата бе извършен преглед на структурата на учебната програма, както се обсъди и нейното съдържание.

Продължава разработването на този важен интелектуален продукт.