Το μάθημα GAME IT είναι δοκιμαστικό

Η Εσπερινή Σχολή ΕΕΚ Πλατανιά (Κρήτη, Ελλάδα) συνδεδεμένος εταίρος του έργου GAME IT. δοκίμασαν τα μαθήματα του έργου GAME IT (Module1. Προετοιμασία για ταξίδια και διαπολιτισμική επικοινωνία) ως μέρος της προετοιμασίας τους για το δικό τους εγκεκριμένο έργο KA1 στον Τουρισμό και την Υγεία.