Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης στην Τουρκία

Το MIMEM διοργάνωσε δύο εργαστήρια για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό στοιχείων παιγνιδοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση του  GAME IT.

Η πρώτη εκδήλωση διοργανώθηκε στις 24 Μαΐου και συμμετείχαν 20 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Ανατολίας Bodrum Turgut Reis. Η δεύτερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, με 26 μαθητές και 4 εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Ανατολίας, Ataturk.