Οι συνεργάτες του GAME IT συναντώνται ξανά

Οι ερευνητικές ομάδες GAME IT και από τους 6 συνεργαζόμενους οργανισμούς είχαν μια πολύ γόνιμη συζήτηση χθες. Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση και συζήτηση των σχεδόν έτοιμων αναλυτικών προγραμμάτων IVET και CVET, οι ομάδες μας μοιράστηκαν τα ευρήματά τους σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις, τα στοιχεία παιχνιδιού και τις τεχνικές σχεδιασμού παιχνιδιών που μπορεί να είναι οι πλέον κατάλληλες για την προετοιμασία του Προγράμματος E-learning του IO2: Gamified Mobility Preparation.