Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης στην Ελλάδα

TΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων διοργάνωσε ένα διαδικτυακό Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2021 και παρακολούθησαν μαθητές και καθηγητές των Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού και Φιλοξενίας από την Κρήτη και άλλα μέρη της Ελλάδας. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκε το έργο GAME IT, ορίστηκε η έννοια της Παιγνιδοποίησης, εξηγήθηκαν οι βασικές αρχές της και παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογών της Παιγνιδοποίησης στην Εκπαίδευση και τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία. Μετά τις παρουσιάσεις αξιολογήθηκε και ενισχύθηκε η κατανόηση των ορισμών και των βασικών εννοιών από τους μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι ερωτήσεων. Στο εργαστήριο που ακολούθησε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες αντάλλαξαν ιδέες και σχεδίασαν παιγνιδοποιημένες δραστηριότητες που στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια. Το εργαστήριο τελείωσε με την αξιολόγησή του από τους συμμετέχοντες.