Εργαστήριο εταίρων του έργου GAME IT

Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με συμμετοχή των εταίρων GAME IT. Οι ερευνητικές ομάδες των οργανισμών που συμμετέχουν στο GAME IT συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που είχαν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και για να οριστικοποιήσουν τη μορφή του 1ου Πνευματικού Προϊόντος.

Το πρόγραμμα σπουδών οριστικοποιήθηκε ως προς την ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερομένων. Ο συνολικός φόρτος εργασίας του προγράμματος θα αντιστοιχεί σε 35 ώρες μελέτης και θα περιλαμβάνει 5 βασικές ενότητες:

  1. Προετοιμασία για ταξίδια στο εξωτερικό και διαπολιτισμική επικοινωνία
  2. Προετοιμασία για ομαδική εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  3. Προετοιμασία για κατάρτιση σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  4. Προετοιμασία για συμμετοχή σε δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  5. Εξειδικευμένη γλωσσική προετοιμασία στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Θα είναι διαθέσιμο στην αγγλική, βουλγαρική, ελληνική, σλοβενική και τουρκική γλώσσα τον Ιούνιο του 2021. Το επόμενο βήμα μας είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα είναι διαθέσιμο μέσω πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης.

Για να ενημερώνεστε ακολουθήστε μας στο Facebook. Μείνετε συντονισμένοι!