Διαδικτυακό εργαστήριο

Ένα διαδικτυακό εργαστήριο για την «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στις 17 Μαρτίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν καθηγητές και διευθυντές της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  από σχολεία χωρίς προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε μαθησιακή κινητικότητα και από πέντε έμπειρα σχολεία (2ο ΕΠΑΛ Χανίων, 1ο ΕΠΑΛ Ψαχνών, 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, ΔΙΕΚ Αιγάλεω και ΔΙΕΚ Γλυφάδας). Μετά την παρουσίαση του έργου GAME ΙΤ, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις δυσκολίες και τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις και τις καλές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας Ε.Ε.Κ. για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον αντίκτυπο που έχει η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και τη σημασία της διευκόλυνσης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας, συμβάλλοντας στο άνοιγμα νέων οριζόντων και  επαγγελματικών προοπτικών για τους μαθητές.